รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 รับปรึกษาวีซ่า วีซ่าอเมริกา DS160
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
รับปรึกษาวีซ่า Visa Service

  

 

Visa Photo shop 

 

 รับถ่ายรูปวีซ่าทุกชนิด รับถ่ายรูปหนังสือเดินทางทุกประเภท

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด การขอวีซ่าชั่วคราวอเมริกา

http://www.visapass-travel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538802048 

Consulting For Visa (Free)

   
   

หลักการทำวีซ่า

 

 

การยื่นวีซ่าหรือคำร้องขออนุญาตวีซ่าเพื่อที่จะเข้าประเทศนั้นๆ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

 ในเรื่องของเอกสารการยื่นวีซ่าที่จะต้องครบสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังต้องมีที่มาที่ไปของเอกสารวีซ่านั้นๆ

 

 

 บางคนสงสัยว่า อยู่บริษัทเดียวกันทำงานตำแหน่งเดียวกัน แต่ทำวีซ่าคนหนึ่งผ่านอีกคนกลับวีซ่าไม่ผ่านปัญหาเหล่านี้

 

 เกิดจากเอกสารที่คุณคิดเอาเองว่าครบสมบูรณ์พร้อม แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์สำหรับสถานทูต

 เนื่องจากการทำวีซ่าจะต้องยื่นเอกสารตามกฎหรือกติกาที่สถานทูตนั้นๆกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดและต้องเตรียมตัวในการให้สัมภาษณ์วีซ่า ให้เป็นไปตามความจริงเฉกเช่นเดียวกับเอกสารที่ยื่นวีซ่า

 

 

 

 

 

 จึงจะมีผลผ่าน หากท่านไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวีซ่าจะเป็นการดีที่สุด เพราะการทดลองหรือการทำวีซ่าด้วยความไม่เข้าใจนั้นจะมีผลเสียต่อการออกวีซ่ามากกว่าผลดีอย่างแน่นอน บริหารงานแบบราคาคนไทยเพื่อคนไทย ทุกคำถามที่เข้ามาปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

 

 

 ยกเว้นจะให้ทางเราดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าแทนคุณ

 

 

โดยจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 15,000 บาทซึ่งค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของสถานทูตต่างๆ

 

 

 การทำนัดหมายเพื่อขอ Pass port 

 

 

 

https://evisaforms.state.gov/acs/make_default.asp?pc=BNK

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกฟอร์ม DS-160 วีซ่าอเมริกา

 

 


Immigrant Visa Service วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น รับประกันผล 100 %
รับรองบุตรบุญธรรม-วีซ่าบุตรติดตามบิดา-มารดา


Non- Immigrant Visa Service วีซ่าชั่วคราว
วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าทำงาน(ร้านอาหาร,บนเรือ,ทั่วไป) วีซ่านักเรียนนักศึกษา,

 

 

ตามหาญาติ,ฟ้องหย่าคู่สมรส

Express Marriage & Registrationin Thailand 2 Day
บริการรับจดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน

 

วันเดียวเสร็จ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกและทำวีซ่า มีรถรับส่ง

Translation & Certification Service (Legal Certification by

 

Ministry of Foreign Affairs)
แปลพร้อมประทับตรากระทรวง และสถานทูต

 

Translation Starting 350 BATH  แปลเอกสาร 350 บาท(เฉพาะอังกฤษ) รับเอกสารแปลทุกภาษาที่ใช้ในทางราชการ หรือ จดหมายทั่วไป แปลอีเมล์ 300-400 บาท

Translation in All Languages

รับแปลทุกภาษา


Marriage Registration Service in Thailand
บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย

 พร้อมคำปรึกษาวีซ่าและถ่ายรูปที่ระลึก

 Filling Out Application Form Service 300-1000 BATH
บริการรับกรอกฟอร์ม สถานทูตสวิสซ์ 300 บาท อังกฤษ 500-800 บาท

วีซ่าอเมริกา กรอกฟอร์มDS-160 ที่จะยื่นคำร้อง+ซื้อบาร์โค๊ด+นัดจองสัมภาษณ์

Preparing for interviews with Embassy/Immigration
บริการ แนะแนวทางการสัมภาษณ์วีซ่าทุกประเภท

Work Permit & Visa Extension in Thailand
บริการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าชั่วคราวในเมืองไทย

 Insurance Euro-USA-UK-Swiss-Sweden etc.
จำหน่ายประกันสุขภาพและประกันการเดินทางทาง
เครื่องบิน

 Travel
 Ex. Pattaya,Changmai,Phuket,Samet Island

บริการจองทัวร์ที่พักโรงแรมในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลาว,กัมพูชา,เวียดนาม

 Photo Visa 200 Bath, Hotel ถ่ายรูปทำวีซ่า 200 บาท, จองโรงแรม

AIR-TICKET จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทั่วโลก

 


 

ยินดีให้บริการทุกด้านให้แก่ผู้ที่มีความต้องการขอวีซ่า

เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  ไม่ว่าจุดประสงค์การเดินทางของท่านจะไปท่องเที่ยว เรียนต่อ และ รวมทั้งผู้ที่มีแฟนเป็น ชาวต่างชาติ และต้องการขอวีซ่าถาวร (แต่งงาน/คู่หมั้น)  บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเข้าเมืองและการจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้สมัครขอวีซ่า และเราใส่ใจในการตรวจเช็คเอกสารทุกขั้นตอน  พร้อมทั้งการเตรียม ความพร้อมด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตให้แก่ผู้สมัคร ดังนั้น  ท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารและการเตรียมตัวใดๆ อีกต่อไป
 


 

 


 

วีซ่าสาวประเภทสองหรือเกย์

พาสสปอร์ต

วีซ่าท่องเที่ยว

จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ

วีซ่าถาวรอังกฤษ
More...วีซ่าถาวรอเมริกา
More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.