รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 บริการด้านแปลเอกสาร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
บริการด้านแปลเอกสาร

แปลเอกสารทุกภาษา

งานที่รับ

 
เรารับงานหลากหลายรูปแบบในด้านการแปล ดังต่อไปนี้

เอกสารทางกฎหมายต่างๆ, บทความทางด้านกฎหมาย,สัญญา, คำฟ้อง, คำพิพากษา, งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, ตำรา, สารคดี, รายงาน, บทความหนังสือพิมพ์, บทความนิตยสาร, นิยาย, แผ่นพับ, จดหมาย, โฆษณา, เวปไซต์, บทภาพยนตร์, บทซีรี่, เพลง, เมมโม, อีเมล์, คำประพันธ์ต่าง ๆ, ข่าว, บันทึก, เอกสารคู่มือการใช้อุปกรณ์, คำแนะนำการใช้งาน, แบบฟอร์มต่างๆ, ใบสมัครงาน,เรซูเม, คัฟเวอร์ เลตเตอร์, คำเตือน, บทวิจารณ์, สุนทรพจน์,
จดหมายทางธุรกิจ, บทคัดย่อ และเอกสารทั่วไปอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องการการแปล

เอกสารราชการที่ต้องมี การรับรองการแปล
 
  ใบรับรองการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน, หนังสือบริคณห์สนธิ, วัตถุที่ประสงค์
สูติบัตร, มรณบัตร, หนังสือสำัคัญการจัดตั้งนามสกุล, ในสำคัญการเปลี่ยนชื่อ, ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล บัตรประจำตัวประชาชน, คำขอมีบัตรประำำจำตัวประชาชนต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่, ทะเบียนบ้าน ทร.14สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน), แบบรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎร, ทะเบียนสมรส, ในสำคัญการสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบสำคัญการหย่า, ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว,ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม, หนังสือรับรอง (ความเป็น
บุคคลเดียวกัน), หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด), หนังสือรับรอง(ความเป็นโสด), หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า),หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร), หนังสือมอบอำนาจ,
ใบแจ้งความ

***เรารับรองความถูกต้องและรับรองว่าเราเป็นผู้แปลเท่านั้นขั้นตอนที่เหลือท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเองกับทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ ***
 
 
ภาษาที่รับแปล มีดังนี้

     
     ภาษาไทย <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาจีน <--แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาญี่ปุ่น <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาเกาหลี <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาเยอรมัน <--แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาเวียดนาม <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาฝรั่งเศส <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาอาหรับ <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
          ภาษาไทย <--
แปลเอกสาร --> ภาษาพม่า <-- แปลเอกสาร --> ภาษาอังกฤษ
 

ตารางราคาค่าแปลเอกสารเบื้องต้น

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 

 

แปลเอกสาร (→)

      ราคาเริ่มต้น / แผ่น / หน้า

ภาษาอังกฤษ  ----- >

ภาษาไทย

350 บาท

ภาษาจีน  ----- >

700 บาท

ภาษาเวียดนาม  ----- >

700 บาท

ภาษาอาหรับ  ----- >

700 บาท

ภาษาญี่ปุ่น  ----- >

700 บาท

ภาษาอังกฤษ  ----- >

700 บาท

ภาษาเกาหลี  ----- >

700 บาท

ภาษาพม่า  ----- >

700 บาท

ภาษาเยอรมัน  ----- >

700 บาท

ภาษาฝรั่งเศส  ----- >

700 บาท

 

 

* จำนวนแผ่น/หน้า นับตามที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้ว ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16

 

แปลเอกสาร (→)

  ราคาเริ่มต้น / แผ่น / หน้า

ภาษาไทย

     ----- > ภาษาอังกฤษ

300 บาท

     ----- > ภาษาจีน

600 บาท

     ----- > ภาษาเวียดนาม

800 บาท

     ----- > ภาษาอาหรับ

800 บาท

     ----- > ภาษาญี่ปุ่น

600 บาท

     ----- >  ภาษาอาราบิค

800 บาท

     ----- > ภาษาเกาหลี

800 บาท

     ----- > ภาษาพม่า

800 บาท

     ----- > ภาษาเยอรมัน

800 บาท

     ----- > ภาษาฝรั่งเศส

800 บาท

 

* จำนวนแผ่น/หน้า นับตามต้นฉบับภาษาไทย ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16

 

แปลเอกสาร (→)

  ราคาเริ่มต้น / แผ่น / หน้า

ภาษาอังกฤษ

     ----- > ภาษาจีน

1,000 บาท

     ----- > ภาษาเวียดนาม

1,000 บาท

     ----- > ภาษาอาหรับ

1,000 บาท

     ----- > ภาษาญี่ปุ่น

1,000 บาท

     ----- > ภาษาเกาหลี

1,000 บาท

     ----- > ภาษาพม่า

1,000 บาท

     ----- > ภาษาเยอรมัน

1,000 บาท

     ----- > ภาษาฝรั่งเศส

1,000 บาท

 

 

 

ตารางราคา  "แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย"

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 

 

 

จำนวนระหว่าง

ระยะเวลาแปล

สั่งซื้อบริการ

1-24 แผ่น

1-3 วัน

 

25-49  แผ่น

3-13 วัน

 

50-79  แผ่น

13-20 วัน

 

80-99  แผ่น

21-45 วัน

 

100-149  แผ่น

46-55 วัน

 

มากกว่า 150 แผ่น

56 วัน --->

 

 

 

* หากต้องการด่วน สามารถลดกำหนดระยะเวลาลงมา -2 วันแต่ละแปลน บวกราคาค่าแปลขึ้นอีก 100 บาท/แผ่น

 

 

ตารางราคา  "แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ"

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย) 

 

    เราเป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านการแปลเอกสารต่าง ๆ ปล่อยให้หน้าที่การแปลเอกสารมาอยู่กับเราคุณสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุด การแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ (แบบอเมริกัน)ผู้แปลมีคู่มือซึ่งประกอบไปด้วยพจนานุกรมอ้างอิงกว่า 10 เล่มเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่างๆเป็นต้นว่าศัพท์ด้านกฎหมาย  (ผู้แปลจบนิติศาสตร)ศัพท์คอมพิวเตอร์(ผู้แปลมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์กว่า 10 ปี)
สำนวนและแสลงต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน จะไม่ถูกละเลย เพราะเราคือนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
การแปลของเราเราใช้มนุษย์เองเป็นเครื่องมือในการแปลไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยแปลมาช่วยในการแปลแต่อย่างใด

ส่วนในด้านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นเรายึดหลักการสะกดและความถูกต้องของการใช้ภาษาไทยจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยนสถาน ปี 2542 เป็นสำคัญ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.