รับทำวีซ่าอเมริกา 0929090052 ตำแหน่งต่างๆ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตำแหน่งต่างๆ

 ตำแหน่งทางการทูต 
Diplomatic Ranks 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
อัครราชทูต Minister
อัครราชทูตที่ปรึกษา Minister Counsellor
ที่ปรึกษา Counsellor
เลขานุการเอก First Secretary
เลขานุการโท Second Secretary
เลขานุการตรี Third Secretary
นายเวร Attaché
กงสุลใหญ่ Consul General
กงสุล Consul
รองกงสุล Vice Consul
กงสุลกิตติมศักดิ์ Honorary Consul
สถานกงสุล Consulate
สถานกงสุลใหญ่ Consulate General
สถานเอกอัครราชทูต Embassy
สถานเอกอัครราชทูตไทย Royal Thai Embassy
สถานกงสุลใหญ่ไทย Royal Thai Consulate-General


ชื่อ-นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
วันเดือนปีเกิด :
เพศ : ชาย
หญิง
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :  *
e-mail :  *
เลือกใช้บริการ : บริการด้านวีซ่า
บริการด้านแปลเอกสาร
บริการขายตั๋วเครื่องบิน
บริการด้านประกันการเดินทาง
บริการอื่น.......สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม
ชนิดวีซ่า :
ประเทศที่ต้องการเดินทาง :
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.